Играта Шъдзиен (1)

Първа Глава Бягството Без да се оглежда и без да мърда, гушнал раницата с две ръце, Митко седеше в полупразното метро и в стъклото отсреща гледаше собственото си отражение. След ужасния ден в училище се опитваше

Фенерчето на Светулка-Юлка

Имало едно време една малка Светулка-Юлка. Когато слънцето залезело, тя изваждала красивото си фенерче и огрявала тъмната гора. По нрав била весела и добра, но и много любопитна. И то толкова любопитна, че чак досаждала