Казват, вреден бил и страшен,
и примамка сладка.
Често не ни разрешават
даже малка хапка.

Питам, как да не си гризнеш
бял, кафяв и черен
със стафиди или с лешник
точно след вечеря?

Той е като нежна песен,
няма да се лъжем:
с него ставаш мил и весел,
ако бил си тъжен.