ЕДНО е твоето носле.
Кацнало е като бръмбар
насред грейнало лице.

ДВЕ са твоите уши –
и от дясно, и от ляво –
повече да слушаш ти.

ТРИ сапунени мехура
литват в светлото небе
и към слънцето се щурат.

ЧЕТИРИ ни е познато –
точно толкова са всички
ъгълчета на квадрата.

ПЕТ са мокрите крака
на едно животно водно.
Да! На морската звезда.

ШЕСТ си имала китара
струни тънки, но пък здрави –
нищо че е доста стара.

СЕДЕМ точно – дъждовити,
слънчеви или пък снежни.
Седмицата ниже дните.

ОСЕМ крака има той.
В ъгъла се крие паяк –
даже в комикси герой.

ДЕВЕТ тънички фиданки
дядо в двора засади.
Вече раждат вкусни джанки.

ДЕСЕТ пръста на ръцете.
Като почнеш, не забравяй
да броиш, броиш по двете.