Умно ползвайте, деца,
почва, въздух и вода.
Че домът ако линее,
как тогава ще живеем?
Все пак, тя ни е една –
къщичката ни Земя.
 
Да не оставяме отпадък
по трева, на камък хладък.
Да засаждаме дървета,
че дори една десета
от леса необходим
за дишане да съхраним.
 
А боклуците в морето
да не хвърляме. Където
има риба и планктон,
не се мята там бетон,
не е място да се мият
куп отрови, мръсотия.
 
Умно ползвайте, деца,
почва, въздух и вода.
Че домът ако линее,
къде тогава ще живеем?
Все пак, тя ни е една –
къщичката ни Земя.