Баба вкъщи гости чака, трака тя с черпака.
Че след час, след два дошли са мънички дечица
два-три дена да гостуват, да се налудуват.
Тях ги виждат доста рядко. Тръпнат бабка с дядко.
Внуците за тях са двама радост най-голяма.

Вече тръгват мама с татко, дядо грейва сладко.
Баба в кухнята се впуска, прави им закуска –
май мекички да им пържи, сиренце да стърже.
Дядо с внуците играе както сам си знае.
Туй, що тати не им дава, дядко разрешава.

Мама идва да ги вземе, стана вече време.
Но затварят се децата, пазят зад вратата.
Няма да си ги прибират, вкъщи да се свират!
И не могат да ги хванат, искат да останат,
че най-хубава забава правят дядо с баба.