Известно е, че първи юни
е летен празник на детето.
С балони, с тържества, с костюми
да го посрещнем е прието.

Известно е, че осми март
е ден на майката прекрасна.
Че сутринта за ранен старт
с цветя даряват я, е ясно.

Но неизвестно е защо ли
у нас без шум до днешна дата
по мъжки сдържан не се бори
за собствен празник и бащата.

:)