Бръмбарчето Шестокрачко
за ръка с Калинка-Линка
в смях и песнички подскачат
по пътеката в градинка.

С ранички са и с букети –
днес е първи ден учебен.
Слънцето засмяно свети
в миг от лятото последен.

Нека радваме се всички
на настъпващата есен.
Ученици, ученички,
поздравете я със песен!

Честит 15-ти септември!