Те скачат по стълбички пет.

Показват какво да запеят

цигулка, китара, тромпет.

И в музика да се излеят,

събират се те на дружини –

и цели, и половини,

и четвъртини с осмини.

Що е то?