По желязната пътека
той изпъшква и полита,
през гори и долини
тича бързо до насита
с вятъра да се надбяга.
Щом пристигне се изтяга
на перона и почива.
Но след малко пак се стяга
и нанякъде отива.
Що е то?