Докато е светло

плътно ме преследва

черен Любопитко.

Следва ме във всичко.

Махам със ръчички,

в кръгче обикалям,

той със мен повтаря.

Вдигам си крачето,

за да го настъпя –

той към мен пристъпя.

Що е то?