Откакто отделно живея си с мама
стана всяка ваканция кратка.
Разделям почивното време на двамата –
първо съм с мама, после с татко.

Знам, че и двамата си ме обичат,
при все че са разделени.
Казват, разделите често се случвали,
когато някога станем големи.

Свикнах със „сложното“ положение
и вече не се чувствам ужасно.
Но щом да си голям е низ усложнения,
не бързам въобще да порасна.