Ваканцията е дошла,
а ученето ми не спря.
Кои са моите учители?
Рисува облак във очите ми,

а вятър учи ме на танци
и пеем с галеното слънце.
Дошло е чаканото време
и към морето ще поемем.

Ще пиша с бялата вода
по пясък с пенеста следа,
ще смятам с морски водорасли,
и ще чета в морето „щастие“.