Най-мощна сила на света –
това е благодарността.
Тя мисълта с криле дарява
и на мига душата сгрява.
 
Ако усетиш, че завиждаш,
ядосваш се, на ум обиждаш,
огледай се, доброто виж,
поспри да му благодариш:
 
за този ден, за светлината,
за песничка край теб припята,
за кратка весела почивка,
за сладка нечия усмивка,
 
за грейнали пред теб цветя,
за чаканата си мечта,
за мама, за мига красив,
най-вече, че сега си жив.
 
За щастие важи една
рецепта – благодарността.
Кажи на чудните неща
около теб: „Благодаря!“